Search

26 March 2020 Notice to SATVI study participants: COVID-19 Lockdown

26 Mar 2020 - 18:30

Important Announcement for SATVI study participants  during the lockdown.

English:
Due to the lockdown announced by the President, we want to bring the following informaon to your attention:-

  • There will be no follow up visits to the SATVI office during this lockdown period.
  • If you have any health concerns during this period or get hospitalised, contact the SATVI office using the details below.

Belangrike kennisgewing vir SATVI deelnemers gedurence die lockdown.

Afrikaans:
As gevolg van die “lockdown” wat deur die Staatspresident afgekondig is wil ons die volgende belangrike inliging onder u aandag bring:

  • Daar sal geen studie besoeke by die SATVI kantore wees tydens hierdie periode.
  • Sou u enige gesondheidsnavrae hê of as u opgeneem word in die hospitaal moet u onmiddelik die SATVI kantore kontak. SATVI se kontakdetails word onder 

Xhosa:
Ngenxa yovalo oluchazwe nguPresident, sifuna ukunazisa malunga nezi zinto zilandelayo zibalulekileyo:

  • Aluzubakhona ulandelelo kubathathi nxanxheba, kwisifundo sase SATVI ngeli lixa le “lockdown”. 
  • Ukubangaba uye wanemibuzo ngesimo sempilo yakho okanye ulale esibhedlele, ungaqhagamshelana ne Ofisi zakwa SATVI kulenombolo. 

 

CONTACT DETAILS:

Cellphone:  076 692 1837
Email:         satvi@uct.ac.za
Website:     www.satvi.uct.ac.za
 

Click here to download advertisment: 

For more information about the Corona on South Africa's response to the VOVID-19 corona Virus please visit the South African Resource Portal. Click here.